Witaj gościu! Nie jesteś zalogowany na forum, więc możesz nie mieć dostępu do niektórych z jego funkcji! Aby rozwiązać ten problem
zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.
Real Soccer Haxball League

Thread Closed
Thread Rating:
 • 1 Vote(s) - 5 Average
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Regulamin RSHL Summer Cup
11-06-2014, 21:54 (This post was last modified: 15-07-2017, 12:34 by WillianCFC.)
Post: #1
Regulamin RSHL Summer Cup
Regulamin turnieju RSHL Summer Cup 2017


I. Informacje ogólne

 1. Wszyscy zawodnicy, biorący udział w RSHL Summer Cup zobowiązani są przestrzegać zasad regulaminu.

 2. Regulamin dotyczy rozgrywek wakacyjnych (RSHL Summer Cup)

 3. Wszelkie prawa do tego regulaminu zastrzega sobie administracja RSHL.

 4. Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem należy konsultować z administracją RSHL.

 5. Każdorazowo zmiany regulaminu zostaną ogłoszone na forum RSHL.

 6. Prawo do wydawania decyzji na mocy niniejszego regulaminu posiada administracja RSHL.

 7. Problemy związane z interpretacją zapisów w regulaminie należy zgłaszać administracji RSHL.

 8. Jako forum rozumiane jest forum Polskiej Ligi Real Soccer – rshl.eu

 9. Administracja w uzasadnionych przypadkach może nie zastosować się do zapisów regulaminu przy wydawaniu konkretnych decyzji.


II. Przebieg turnieju

 1. Rozgrywki prowadzone będą w dwóch fazach(zasadnicza i pucharowa): w pierwszej zagramy każdy z każdym bez rewanżu a w drugiej według drabinki (zależna od zajętych miejsc w pierwszej fazie).

 2. Zestawienie ligowe podawane jest w postaci tabeli ligowej.

 3. Przyznawane punkty do tabeli:
  • a.    Wygrana – 3pkt.    Remis – 1pkt.    Przegrana – 0pkt
 4. Statystyki oraz zestawienia ligowe prowadzone są na platformie Ligspace

 5. W turnieju w celu uzupełnienia miejsc mogą zostać wprowadzone ekipy tymczasowe (boty), które po rejestracji nowej drużyny zostają przez nią zastąpione.
 6. Mecze rozgrywane są dwa razy w tygodniu. 
 7. Turniej RSHL Summer Cup nie ma wpływu na przydział drużyn do ewentualnych rozgrywek międzynarodowych, tj. Real Soccer Champions League i Real Soccer Europa League.

III. Drużyna

 1. Nową drużynę rejestruje się w odpowiednim dziale forum, przynależność do drużyny musi zostać potwierdzona postem przez każdego zawodnika.

 2. Skład drużyny może składać się minimalnie z 5 graczy, a maksymalnie 10. W tym oczywiście liczony jest kapitan i ewentualny vicekapitan.

 3. Każdy zawodnik drużyny musi być zarejestrowany na forum.

 4. Kapitanem drużyny powinna być osoba posiadająca do tego odpowiednie predyspozycje oraz wiek nie mniejszy niż 15 lat (oceny dokonuje administracja).

 5. Sprawami organizacyjnymi drużyny zajmuje się kapitan, a pod jego nieobecność, zadania trenera przejmuje wyznaczony przez niego vicekapitan.

 6. Nazwy drużyn na RSHL Summer Cup są nazwami państw z całego świata.

 7. Nie ma możliwości zmiany nazwy narodowości podczas trwania turnieju.

 8. Każda drużyna ma prawo posiadać swoje własne dwa komplety koszulek - domowe i wyjazdowe. Muszą się one znacząco różnić.

 9. Wszystkie komplety koszulek muszą zostać uprzednio zaakceptowane przez administrację (preferowane stroje w barwach narodowych danego kraju).

 10. Drużyny, które nie posiadają swoich własnych kompletów, grają w standardowych barwach red/blue.

 11. Kolory strojów nie mogą być zmieniane w trakcie turnieju.
 12. Zawodnicy, podczas spotkań oficjalnych, muszą występować z identycznym nickiem jak na forum.
 13. Zawodnik może odejść z drużyny bez zgody trenera. Nie ma jednak możliwości do niej powrotu.
 14. W przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że drużyna nie powinna zostać zarejestrowana, administracja ma prawo nie rozpatrzyć zgłoszenia (np. niekompetentny kapitan itp.).

 15. Drużyna może zostać usunięta z rozgrywek w przypadku:
  • a.    Nie rozegrania 3 meczów z rzędu bez uzasadnienia,b.    Braku minimalnej liczby zawodników przez okres powyżej 2 tygodnie,c.    Niespełniania wymogów regulaminowych.

IV. Mecze

 1. Mecze rozgrywamy na platformie RSHLplay lub haxball.com. Każdy mecz musi być opieczętowany tzw. "przepustką".

 2. Spotkania są rozgrywane na oficjalnym boisku RSHL: Real Soccer 1.2C by RawR.

 3. Mecze rozgrywane są w systemie 4v4 (czyt. czterech przeciwko czterem).

 4. Mecz składa się z dwóch połów po 10 minut + doliczony czas gry (maksymalnie 1 min na połowę).
  Gdy po 2 połowach meczu nie zostanie wyłoniony zwycięzca, zarządza się:
  a) dogrywkę składającą się z dwóch połów po 5 minut + doliczony czas
  b) gdy dogrywka nie wyłoni zwycięzcy gramy karne (4 serie) - na zasadach pucharu RSHL.
 5. Na meczach obowiązują zasady gry na boisku RSHLeu OfficialMap.

 6. Każde spotkanie musi zostać nagrane (REC).

 7. Mecze należy rozgrywać zgodnie z danymi terminami (wyjątek: zmiany terminów, oficjalnie potwierdzone na forum).

 8. Podczas meczu na roomie może przebywać jednocześnie maksymalnie 5 zawodników z jednego teamu (nie wliczając hostera). Możliwe są rotacje zawodników.

 9. Zabronione jest nadużywanie czatu (tzw. spamowanie) podczas trwania meczu.

 10. Zabronione jest obrażanie, prowokowanie oraz używanie wulgaryzmów wobec graczy przeciwnego teamu w czasie oficjalnych spotkań RSHL.

 11. Na roomie oficjalnych meczy RSHL musi przebywać jeden oficjalny sędzia RSHL, który będzie czuwał nad przestrzeganiem Zasad Gry, może on nakładać kary przewidziane w Regulaminie.

 12. Podczas trwania meczu, uprawnienia administratora na roomie powinien posiadać wyłącznie sędzia i hoster.

 13. Uprawnienia administratora powinny być nadane kapitanom przed rozpoczęciem 1 i 2 połowy w celu ustalenia składu i dodania koszulek, jeśli takowe drużyna posiada.

 14. Zmiany zawodników można dokonywać:
  1. po zakończeniu pierwszej połowy,
  2. po zdobytej bramce przez jakikolwiek zespół,
  3. przed wykonaniem rzutu różnego,
  4. przed wykonaniem tzw. "piątki",
  5. przed wykonaniem autu (za wyjątkiem akcji 2v1, 2v0, 1v0 itp.).
 15. Zmiany w trakcie meczu przeprowadzane są przez sędziego na pisemny wniosek kapitana.

 16. Sędzia w czasie meczu może nałożyć dla gracza karę jednej lub dwóch minut przebywania w Spectators przez co drużyna będzie grała w osłabieniu, a także kary w postaci żółtych i czerwonych kartek.

 17. Czerwona kartka jest równoznaczna z wyrzuceniem zawodnika z boiska (room'u). Jeżeli zawodnik otrzyma czerwoną kartkę, jego drużyna przez 5 min gra w osłabieniu jednego zawodnika, także wtedy, gdy ukarany zawodnik przebywał w Spectators.

 18. W przypadku braku 4 zawodników w trakcie meczu drużyna może kontynuować mecz w osłabionym składzie (min. 3 graczy). W momencie rozpoczęcia meczu liczba zawodników musi wynosić 4.

 19. Każdy kapitan ma możliwość zatrzymania gry - sygnalizuje to sędziemu, który wstrzymuje grę:
  1. po zakończeniu pierwszej połowy,
  2. po zdobytej bramce przez jakikolwiek zespół,
  3. przed wykonaniem rzutu różnego,
  4. przed wykonaniem tzw. "piątki",
  5. przed wykonaniem autu.
 20. Maksymalna liczba pauz dostępnych dla kapitana to 3.

 21. Maksymalna długość przerwy/przerw w meczu na wniosek kapitana wynosi 10 min (czas łączny np. 3 x 3,20').

 22. Mecz rozpoczyna się wraz z pierwszym kopnięciem piłki. Pauzę można wziąć dopiero w trakcie meczu, czyli najwcześniej wtedy, kiedy piłka po raz pierwszy opuści boisko (aut, piątka albo rożny).

 23. Sędzia może sam wstrzymać mecz w przypadku:
  1. spornych sytuacji,
  2. opuszczenia pokoju przez gracza znajdującego się na boisku,
  3. własnej chwilowej niedyspozycji,
  4. zbyt wysokiego pingu u większości graczy.
 24. Sędzia kończy daną połowę w momencie:
  1. upływu regulaminowego czasu gry (10 min), jeśli nie został doliczony czas i sytuacja boiskowa pozwala zakończyć grę,
  2. upływu regulaminowego + doliczonego czasu gry jeśli sytuacja na boisku pozwala zakończyć grę,
  3. sytuacji zmuszającej do przyznania walkowera dla którejś z drużyn.
 25. Mecz w uzasadnionych przypadkach może być dograny bądź powtórzony w innym terminie ze względu na złożony wniosek przez kapitanów na forum. 
 26. W przypadku uzasadnionego podejrzenia dobrowolnego oddania spotkania, administracja zastrzega sobie możliwość zweryfikowania wyniku meczu na walkower (zależnie od sytuacji - jednostronny, bądź obustronny) oraz wyciągnięcia konsekwencji wobec zamieszanych drużyn.

 27. Challenge - inaczej weryfikacja, służy do sprawdzenia słuszności decyzji sędziego. Każdy trener ma do dyspozycji 3 challenge na sezon. W danym meczu trener będzie mógł użyć jednego challenga aż trzykrotnie(jedynie w przypadku, gdy za każdym razem będzie miał rację). Więcej szczegółów i przykładów znajduje się TUTAJ.

 28. Osoby, które otrzymały karę czasową mogą zostać wprowadzone na boisko dopiero przy aucie/rożnym/piątce/bramce czy też przy rozpoczęciu połowy.


V. Terminarz

 1. Terminarz rozgrywek jest generowany przez system Ligspace. 

 2. Możliwa jest poważniejsza zmiana terminu meczu (nieprzekraczająca jednak jednego tygodnia od jego pierwotnej daty), po umówieniu się kapitanów i złożeniu przez nich propozycji nowego terminu na forum (potwierdzoną przez obu kapitanów).

 3. Kapitanowie co najmniej 3h przed meczem powinni zarezerwować sobie hostera i sędziego na mecz.

 4. Za zaniedbania związane z brakiem hostera i sędziego na mecz odpowiada drużyna gospodarzy meczu.

 5. Zmiana terminu spotkania powinna zostać zgłoszona przynajmniej 4h przed upływem tygodnia, w którym powinno ono zostać rozegrane.
 6. Drużyny mają możliwość dwukrotnego skorzystania z tak zwanej dzikiej karty - wildcard, jest to zabezpieczenie dla każdej z drużyn w razie braku graczy z powodu jakiejś losowej/nie wyjaśnionej sytuacji. 
  a) ową dziką kartę można wykorzystać maksymalnie godzinę przed rozpoczęciem meczu, która widnieje w terminarzu)
  b) drużyna, która wykorzysta dziką kartę - jest odpowiedzialna za ustalenie nowego terminu z drużyną przeciwną w czasie nie przekraczającym 1 tygodnia.
 7. Jeśli drużyna nie pojawi się na meczu w ustalonym terminie przegrywa ona przez w/o.

 8. Jeśli 2 drużyny nie pojawią się na meczu traktowane jest to za obustronny w/o.

 9. Termin meczu może zostać zmieniony przez administrację RSHL po skonsultowaniu nowego terminu z trenerami drużyn grających w danym meczu.


VI. Sędziowie i hosterzy

 1. Wskazane jest rozgrywanie spotkań na oficjalnych hostach RSHL.

 2. Możliwe jest rozgrywanie meczy w wyjątkowych sytuacjach na nieoficjalnym hoście, w przypadku udokumentowanej pisemnej zgody obu kapitanów.

 3. Możliwa jest zmiana hostera lub sędziego podczas meczu w uzasadnionych przypadkach.

 4. Sprawami sędziowskimi i zasadami gry zajmuje się specjalnie powołany Zespół Sędziowski.
 5. Sędzia może zostać zdegradowany ze stanowiska oficjalnego sędziego w przypadku zauważalnych zaniedbań i nie wywiązywania się ze swoich zadań.

 6. Sędziami spotkań nie mogą być zawodnicy drużyn grających.

 7. Sędzią w szczególnych przypadkach może być administrator lub moderator RSHL.
 8. Sędzią w szczególnych przypadkach może być osoba nieposiadająca rangi sędziego (tylko, jeśli udokumentowana jest zgoda obu kapitanów).

 9. Hosterami spotkań mogą być zawodnicy drużyn grających.

 10. Za nieuzasadnione użycie pauz w meczu przez sędziego lub hostera grożą adekwatne kary.

 11. Arbiter spotkania ma możliwość ustanowienia kary w postaci jednej minuty pobytu w Spectators.

 12. Sędzia ma prawo do pokazywania żółtych i czerwonych kartek.

 13. Sędzia może upomnieć zawodnika za nieodpowiednie zachowanie.


VII. Walkowery

 1. Drużyna może złożyć wniosek o walkower, gdy drużyna przeciwna nie stawiła się na mecz, a termin meczu minął. Oczywiście wniosek musi być poparty dowodami w postaci screenshotów.

 2. Jeżeli drużyna podda mecz w trakcie jego trwania, do walkowera doliczamy wynik przed oddaniem w/o.

 3. Walkowerem zostaje również ukarana drużyna, w której szeregach grał nieuprawniony zawodnik lub gracz zawieszony za kartki. Wynik zostaje wtedy unieważniony i zweryfikowany na standardowe 3-0.

 4. Jeśli drużyna grająca w turnieju zrezygnuje lub zostanie wyrzucona w czasie sezonu to reszta nierozegranych spotkań zostanie zweryfikowana jako walkower (3:0) dla przeciwnika.

 5. Jeśli w trakcie meczu dojdzie do sytuacji, gdzie pozostaje 2v4 (niezależnie od faktu, czy zawodnicy wyszli z pokoju [wyjątek: krótkie nieobecności, relogi], czy zostali ukarani karą 1 min w Spectators) wynik zostaje zweryfikowany jako w/o dla rywali.

 6. Jeśli drużyna na początku meczu - w momencie rozpoczęcia gry nie dysponuje pełnym składem (4 zawodników) zostaje ukarana w/o.


VIII. Transfery

 1. Rynek transferowy jest otwarty przez cały okres trwania RSHL Summer Cup.
 2. Każdy team ma założony swój wątek w dziale "Sprawy drużyn". Aby dodać lub usunąć jakiegoś zawodnika ze swojego teamu, należy powiadomić o tym w temacie swojej drużyny.
 3. Dodawać graczy może tylko trener i asystent danej drużyny.
 4. Usuwać graczy może zarówno trener i asystent danej drużyny, jak i sam zawodnik, jeśli chodzi o jego osobę.
 5. W przypadku dodania gracza do drużyny, wymagane jest jego potwierdzenie w danym wątku.
 6. Zawodnik może zagrać w danym spotkaniu, jeśli został dodany do drużyny minimum 24 godziny przed oficjalnym terminem meczu, który znajduje się na RSHL Ligspace.
 7. W przypadku usunięcia gracza z drużyny, nie jest konieczne jego potwierdzenie.
 8. Podczas trwania fazy zasadniczej, zawodnik może zmienić klub nieograniczoną ilość razy.
 9. Podczas trwania fazy pucharowej, zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę.
 10. W przypadku usunięcia zawodnika z drużyny, nie ma możliwości do niej powrotu.
 11. Nie ma możliwości wypożyczania zawodników.


IX. Nagrody

 1. Osiągnięcie do profilu otrzymuje zawodnik, który w zwycięskiej drużynie spędził minimum 50% czasu trwania turnieju i zagrał w niej przynajmniej przez 1 sekundę.
 2. W przypadku mniejszej ilości spędzonego czasu w zwycięskiej drużynie lub też nierozegraniu w niej ani jednej sekundy, osiągnięcie nie zostanie przyznane.
 3. Osiągnięcia przyznawane są również za największą ilość goli i największą ilość asyst w turnieju.

X. Kary

 1. Kary są nakładane adekwatnie do popełnionego wykroczenia.

 2. Kary za żółte/czerwone kartki:
  •       a.    Dwie żółte kartki w meczu = czerwona kartka – ban z pokoju,      b.    Czerwona kartka w meczu oznacza zawieszenie na 1 mecz, tj. pierwszą kolejkę nowego tygodnia (przykładowo - jeśli otrzymasz karę w 3 lub 4 kolejce to pauzujesz  w 5. itd.)      c.    Po każdych 2 żółtych kartkach zawieszenie na 1 mecz, tj. pierwszą kolejkę nowego tygodnia (przykładowo - jeśli otrzymasz karę w 3 lub 4 kolejce to pauzujesz  w 5. itd.)
 3. Możliwe kary za incydenty zawodnika podczas spotkań RSHL Summer Cup:
  •       a.    Upomnienie  - brane pod uwagę przy kolejnych incydentach,      b.    Zawieszenie na określoną ilość spotkań,      c.    Wyrzucenie zawodnika z turnieju.
 4. Możliwe kary dla drużyny:
  •       a.    Upomnienie – brane pod uwagę przy kolejnych incydentach,      b.    Wyrzucenie drużyny z turnieju.
 5. Możliwe kary dla sędziów:
  •       a.    Upomnienie,      b.    Okresowe zawieszenie w prawach sędziego,      c.    Odebranie funkcji sędziego.
 6. Możliwe kary dla hosterów:
  •       a.    Upomnienie,      b.    Okresowy zakaz hostowania meczy ligowych,      c.    Odebranie funkcji hostera.
 7. Konsekwencją rozwiązania teamu w trakcie trwania turnieju jest zawieszenie trenera i/lub asystenta w prawach zawodnika ligi na okres jednego miesiąca, natomiast w prawach trenera - na trzy miesiące. Dotyczy to wszystkich rozgrywek oficjalnych, prowadzonych na łamach ligi RSHL.

 8. Każdy trener, który uzna, że zawieszenie jest nieadekwatne do jego winy, ma możliwość, używając KONKRETNYCH argumentów, złożyć odwołanie od kary z prośbą o jej skrócenie/zniesienie, które rozpatrzy komisja dyscyplinarna.

 9. Trener, który dwukrotnie rozwiąże swój klub otrzymuje dożywotni zakaz prowadzenia drużyny we wszelkich oficjalnych rozgrywkach RSHL.

 10. Ban na forum jest równoznaczny z zawieszeniem w rozgrywkach ligowych na czas trwania bana.

 11. Za każdą udowodnioną próbę oszustwa grozi adekwatna kara.
 12. Jeżeli wynik meczu zostaje zweryfikowany(zmieniony) na walkower lub mecz w ogóle się nie odbył, wtedy kara zostaje przeniesiona na kolejne spotkanie, a gdy walkower padnie w trakcie meczu i jest doliczany do rezultatu, wtedy zawieszenie zostaje uznane za "odpokutowane".

 13. O formie i wysokościach kar decyduje komisja w składzie: co najmniej 2 członków ekipy forum  (organizatorzy).[Image: py38lc.jpg]
Gadu Gadu
Find all posts by this user

Reklama
Thread Closed


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)