Real Soccer Haxball League
Użyte Wildcardy - Printable Version

+- Real Soccer Haxball League (http://rshl.eu)
+-- Forum: INNE (http://rshl.eu/Forum-INNE)
+--- Forum: Archiwum forum (http://rshl.eu/Forum-Archiwum-forum)
+--- Thread: Użyte Wildcardy (/Thread-U%C5%BCyte-Wildcardy)Użyte Wildcardy - Friwer - 01-04-2019

Liga (2 wildcardy)

BM Granollers 0/2
Chłopcy do Bicia 0/2
Cometa Contra 0/2
Dark Eagles 0/2
Gamblers 1/2

Golden Ćpuners 0/2
INSANITY 0/2

Polish Tigers 0/2
Zakon Bobrów 1/2
Zespół Pieśni i Tańca 1/2


Puchar (1 wildcard)

BM Granollers 0/1
Chłopcy do Bicia 0/1
Cometa Contra 0/1
Dark Eagles 0/1
Gamblers 0/1

Golden Ćpuners 0/1
INSANITY 0/1
Polish Tigers 0/1
Zakon Bobrów 0/1
Zespół Pieśni i Tańca 0/1


RE: Użyte Wildcardy - Friwer - 08-04-2019

Aktualizacja.