Real Soccer Haxball League
[ZAAKCEPTOWANE] 2 kolejka/Siurki - Sparta Jeżowe - Printable Version

+- Real Soccer Haxball League (http://rshl.eu)
+-- Forum: LIGA REAL SOCCER - SEZON 19 (http://rshl.eu/Forum-LIGA-REAL-SOCCER-SEZON-19)
+--- Forum: Zmiany terminów meczów (http://rshl.eu/Forum-Zmiany-termin%C3%B3w-mecz%C3%B3w)
+---- Forum: Zmień termin meczu (http://rshl.eu/Forum-Zmie%C5%84-termin-meczu)
+---- Thread: [ZAAKCEPTOWANE] 2 kolejka/Siurki - Sparta Jeżowe (/Thread-ZAAKCEPTOWANE-2-kolejka-Siurki-Sparta-Je%C5%BCowe)[ZAAKCEPTOWANE] 2 kolejka/Siurki - Sparta Jeżowe - Mariuszeg - 10-10-2018

Stary termin: 11.10.2018
Nowy termin: ustalimy, prawdopodobnie wtorek


RE: 2 kolejka/Siurki - Sparta Jeżowe - vildirowski - 10-10-2018

taaaaa


2 kolejka/Siurki - Sparta Jeżowe - Alcazar - 11-10-2018

Nowy termin zaakceptowany.