Real Soccer Haxball League
Spartansquad vs dzisiejszy mecz - Printable Version

+- Real Soccer Haxball League (http://rshl.eu)
+-- Forum: INNE (http://rshl.eu/Forum-INNE)
+--- Forum: Archiwum forum (http://rshl.eu/Forum-Archiwum-forum)
+--- Thread: Spartansquad vs dzisiejszy mecz (/Thread-Spartansquad-vs-dzisiejszy-mecz)Spartansquad vs dzisiejszy mecz - Czaykowski. - 02-12-2018

Biorę Wc


RE: Spartansquad vs dzisiejszy mecz - James Harden - 02-12-2018

Pobrano dziką kartę. Pozostałe dostępne dzikie karty zespołu Spartan Squad: 1/2.